คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานสรุปข้อร้องเรียน ศรป.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน พ.ศ. 2566

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน มิถุยายน พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน เมษายน พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน มีนาคม พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน มกราคม พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน ธันวาคม พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน ตุลาคม พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน กันยายน พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน พ.ศ. 2564

ปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน สิงหาคม พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน กรกฎาคม พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน มิถุนายน พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน เมษายน พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน มีนาคม พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน พ.ศ. 2563

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน ตุลาคม พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน กันยายน พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน สิงหาคม พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน พฤษภาคม พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน เมษายน พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน มีนาคม พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน มกราคม พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน มกราคม พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561

ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน ตุลาคม พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ศรป.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย