คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานแผนผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (DOC)

รายงานแผนผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (DOC)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ก.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ส.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ก.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน มิ.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน พ.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน เม.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน มี.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ก.พ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ม.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ธ.ค. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน พ.ย. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย (รบจ.1)

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย (รบจ.1)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานรบจ.1 วันที่ 17 สิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 16 มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 เมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 18 มีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 16 มกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 20 ธันวาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
รายงาน คกก.รบจ.12_160963.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.11_170863.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.10_160763.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.9_160663.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.8_190563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.7_160463.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.6_180363.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.5_170263.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.4_170163.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.3_201262.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.2_201162.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน คกก.รบจ.1_151062.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำสั่ง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่าย ปี 2563

ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่าย ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่าย ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ศรป. รอบ 6 (09-05-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลที่นำมาใช้และรายงานการวิเคราะห์งบ (08-05-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 3.40 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายปี 2562 (09-01-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 (09-01-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นโยบาย มาตราการการเบิกจ่ายงบประมาณ

นโยบาย มาตราการการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ทบทวนประกาศมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (08-06-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (09-01-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนการขับเคลื่อนโยบายและมาตราการการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ (ธันวาคม 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายงบ ทุกเดือน

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25632 รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง ของหน่วยงาน (05-06-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 กรมอนามัย (09-05-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศรป. (22-10-63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการปฏิบัติการหน่วยงานศรป. จากระบบ DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมทุกรายงบ ปี2563 (08-05-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือนแรก (09-01-63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวนแผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ศรป. (รอบ 6 เดือนหลัง) (08-06-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดสรรงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (10-03-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปรับแผนการปฏิบัติการหน่วยงาน ศรป.ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (08-01-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประเด็นความรู้ด้านการเบิกจ่าย

ประเด็นความรู้ด้านการเบิกจ่าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ว1926 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่านลงทุนปี 2563 (09-01-63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว8267 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09-01-63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว8203 มาตราการใช้บัตรเครดิตกรมอนามัย ปี 2563 (09-01-63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว1354 แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณ ปั2563 (09-01-63).pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว776 แนวทางการบริหารแผนปฎิบัติการ กรมอนามัย (09-01-63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว9415 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 (09-01-63).pdf
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง (09092563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก (09042563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักฯปรับตามหลักเกณฑ์ใหม่ (17042563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก (09042563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย