คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานแผนผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (DOC)

รายงานแผนผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (DOC)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ก.ย. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ส.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ก.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน มิ.ย. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน พ.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.07 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน เม.ย. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน มี.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ก.พ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ม.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ธ.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน พ.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่12 (update 17ก.ย.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่11 (update 18ส.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่10 (update 19ก.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่9 (update 17มิ.ย.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่8 (update 19พ.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่7 (update 19เม.ย.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่6 (update 16มี.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่5 (update 17ก.พ.64).pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่4 (update 18ม.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่3 (update 12ธ.ค.63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่2 (update 16พ.ย.63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่1 (update 15ต.ค.63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย (รบจ.1)

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย (รบจ.1)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 กันยายน 2564 (update 17 ก.ย. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 (update 18 ส.ค. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 (update 19 ก.ค. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 (update 18 มิ.ย. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (update 19 พ.ค. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 เมษายน 2564 (update 15 เม.ย. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 มีนาคม 2564 (update 15 มี.ค. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (update 15 ก.พ. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 มกราคม 2564 (update 15 ม.ค. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 (update 15 ธ.ค. 63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (update 16 พ.ย. 63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 (update 15 ต.ค. 63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคทง.รบจ. ศรป. ที่ 43/2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย