คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
กรมอนามัย
16
มีนาคม
2566
16.03.2566
การประชุมคณะทำงานความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom)

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

COVID-19-EN
07.01.2564
[Episode 1/5] Department of Health on COVID-19: The Early Stage of COVID-19 Outbreak

Summary video: Health Promotion and Environmental Health operations of the Department of Health during COVID-19 Pandemic. How did the Department of Health prepare for COVID-19 Outbreak?

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

31.08.2564
Journal Club ครั้งที่ 9/2564

เรื่อง “Evidence Summary: The Relationship between Oral Health and General Health” และ “การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และระบบการส่งต่อในระดับชุมชน”

16.07.2564
Journal Club ครั้งที่ 8/2564

เรื่อง ”ไอโอดีนและสติปัญญาเด็ก” และ ”การจัดการขยะมูลฝอยในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19”

24.06.2564
Journal Club ครั้งที่ 7/2564

”ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9: การวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2561”

18.05.2564
Journal Club ครั้งที่ 6/2564

เรื่อง ”หน้ากาก 2 ชั้น ยังจำเป็นอยู่มั๊ย”

22.04.2564
Journal Club ครั้งที่ 5/2564

เรื่อง ”การใช้โปรแกรม DSPM และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้มารดา”