คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
กรมอนามัย
วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

COVID-19-EN
07.01.2564
[Episode 1/5] Department of Health on COVID-19: The Early Stage of COVID-19 Outbreak

Summary video: Health Promotion and Environmental Health operations of the Department of Health during COVID-19 Pandemic. How did the Department of Health prepare for COVID-19 Outbreak?

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

27.04.2566
กระบวนการดำเนินการรับแจ้งเบาะแสการกระทำการทุจริต

กระบวนการดำเนินการรับแจ้งเบาะแสการกระทำการทุจริตของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

31.08.2564
Journal Club ครั้งที่ 9/2564

เรื่อง “Evidence Summary: The Relationship between Oral Health and General Health” และ “การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และระบบการส่งต่อในระดับชุมชน”

16.07.2564
Journal Club ครั้งที่ 8/2564

เรื่อง ”ไอโอดีนและสติปัญญาเด็ก” และ ”การจัดการขยะมูลฝอยในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19”

24.06.2564
Journal Club ครั้งที่ 7/2564

”ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9: การวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2561”

18.05.2564
Journal Club ครั้งที่ 6/2564

เรื่อง ”หน้ากาก 2 ชั้น ยังจำเป็นอยู่มั๊ย”