คุณกำลังมองหาอะไร?

C

CIO กรมอนามัย

Team Selector 0

นายแพทย์บัญชา ค้าของ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย

About Hero 0

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- พ.ศ. 2547 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

- พ.ศ. 2554 อนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกันสาขาจิตเวชชุมชน แพทยสภา

ประวัติการรับราชการ

- พ.ศ. 2542 - 2548 ผู้อำนวยการ (นายแพทย์ 8) ด้านเวชกรรมทั่วไป รพ.อ่าวลึก จ.กระบี่

- พ.ศ. 2548 - 2552 นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่

- พ.ศ. 2552 - 2553 ปฏิบัติหน้าที่ (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มประกันสุขภาพ

- พ.ศ. 2553 - 2554 รักษาการในตำแหน่ง (นายแพทย์) กลุ่มประกันสุขภาพ

- พ.ศ. 2554 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) กลุ่มประกันสุขภาพ

- พ.ศ. 2554 - 2555 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

- พ.ศ. 2555 - 2556 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- พ.ศ. 2556 ปฏิบัติราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- พ.ศ. 2556 - 2558 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สำนักบริหารกลาง

- พ.ศ. 2558 - 2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- พ.ศ. 2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช