คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในฯ ไตรมาส 3-66
รายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร (Corrective Action Request Report)
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2566-2 ไตรมาส 1 (18/04/2566)
แผนปฏิบัติการของผู้ตรวจสอบภายใน ศรป.
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2566-1 ไตรมาส 1 (13/01/2566)

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2565-1 ไตรมาส 4 (08/2565)
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2565-1 ไตรมาส 3 (07/2565)
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2565-1 ไตรมาส 2 (05/04/2565)
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2565-1 ไตรมาส 1 (01/04/2565)

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2564-1 ไตรมาส 4 (15/10/2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2564-1 ไตรมาส 3 (03/07/2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2564-1 ไตรมาส 2 (08/04/2564).pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2564-1 ไตรมาส 1 (08/02/2564).pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2563-1 ไตรมาส 2 (10/04/2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงาน ตส.ปจ.-2563-1 ไตรมาส 1 (03/02/2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการสอบทานการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการสอบทานการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ตส.ปจ.-2564-2 ไตรมาส 2(08/04/2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบแและรายงานผลการดำเนิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตราการที่กำหนด

รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตราการที่กำหนด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของการควบคุม การกับกำดูแล การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย

แผนการปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในและแผนการดำเนินงานของตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในและแผนการดำเนินงานของตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย