คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ปรับแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะ ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ ปี 66
ประกาศผู้ชนะ จ้างติดฟิล์ม
ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องสำรองไฟ ปี 66
ประกาศผู้ชนะ นำรถตรวจสภาพ พ.ค.66
ประกาศผู้ชนะ ศุภณัฐฯ จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ สนง. ร้านพี.เค. เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดจ้างเหมายริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 45 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสาร จินดา ไพรงามเนตร
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการ พขร. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์
ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บ.เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
ประกาศผู้ชนะ น้ำดื่ม บ.พรีซิชั่นเพียวริไฟเออร์ จำกัด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
สาระสำคัญของสัญญา จ้างติดฟิล์ม
สาระสำคัญของสัญญา จ้างพขร.
สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมารถบัส
สาระสำคัญของสัญญา เช่าเครื่องถ่าย
สาระสำคัญของสัญญา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ปี 66
สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุ สนง. ปี66
สาระสำคัญของสัญญา น้ำดื่ม ปี 66
สาระสำคัญของสัญญา ศุภณัฐฯ จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น
สาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ร้าน พี.เค.เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส
สาระสำคัญของสัญญา เหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 45 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน
สาระสำคัญของสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการยุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งหนักงานขับรถยนต์ราชการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1