คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการประจำปี ศรป.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 1 (ข้ามโครง)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2567 (รอบหลัง)
อนุมัติยืมเงินงบประมาณกรมกลาง กรมอนามัย
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2567 (ใช้งบ 66 ไปพลางก่อน) (ปรับแผนเพิ่มเงิน)
อนุมัติแผนและโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (โครงการย่อย)
แผนปฏิบัติการ 2567 ระดับหน่วยงาน (ศรป.)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 3
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 2
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 1

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อนุมัติโครงการภายใต้โครงการใหญ่ (โครงการย่อย)
อนุมัติโครงการศรป. (โครงการใหญ่)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศรป.)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 7 เดือน ก.ย. 2565
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 6 เดือน ก.ค. 2565
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 5 เดือน มิ.ย. 2565
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 4 เดือน พ.ค. 2565
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 3/1 เดือน มี.ค. 2565
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 3 เดือน มี.ค. 2565
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 2564 (ข้ามโครง)
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 1 เดือน ธ.ค. 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
จัดสรรงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 (รอบ 2)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
แนวทางการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการ ศรป. ประจำปีงบประมาณ 2565

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 6 เดือน ส.ค. 2564 (ไตรมาส 4).pdf
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงแผนปฎิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 5 เดือน พ.ค. 2564 (เพิ่มกิจกรรม).pdf
ขนาดไฟล์ 9.53 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงแผนปฎิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 4 เดือน เม.ย. 2564 (รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) .pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 3 เดือน มี.ค. 2564 (ปรับแผนข้ามโครงฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงแผนปฎิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 2 เดือน ก.พ. 2564 (สถานการณ์ Covid-19).pdf
ขนาดไฟล์ 3.41 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ศรป. ครั้งที่ 1 เดือน ธ.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการ ศรป. ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ ศรป. ประจำปีงบประมาณ 2564 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการปรับแผน ครั้งที่ 2 (24 มิ.ย. 63).pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบรายงานการรปรับแผน ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติปรับแผน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติปรับแผน ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย