คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานแผนผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานแผนผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 67
ผลการเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 67
ผลการเบิกจ่ายเดือน มี.ค. 67
ผลการเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 67
ผลการเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 67
ผลการเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 66
ผลการเบิกจ่ายเดือน พ.ย. 66
ผลการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 66

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย (รบจ.1)

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย (รบจ.1)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (Update 20 พ.ค. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 เมษายน 2567 (Update 17 เม.ย. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 มีนาคม 2567 (Update 15 มี.ค. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 (Update 16 ก.พ. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 มกราคม 2567 (Update 16 ม.ค. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 (Update 15 ธ.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (Update 16 พ.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 16 ตุลาคม 2566 (Update 20 ต.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานแผนผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 8 (update 15 พ.ค. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 7 (update 15 เม.ย. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 6 (update 15 มี.ค. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 5 (update 15 ก.พ. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 4 (update 15 ม.ค. 67).pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 3 (update 15 ธ.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 2 (update 16 พ.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 1 (update 20 ต.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย