คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประชุมศรป.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 309 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 29 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.86 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 31 กรกฏาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมศรป.ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 ตุลาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศรป.

2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปปช.ติดตามตชว.วันที่ 6ม.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย