คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อนุมัติไปราชการต่างประเทศ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พระราชกฤษฎีกา/ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อนุมัติรายการไปราชการต่างประเทศ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
อนุมัติแผนไปราชการ ตปท. ประจำปีงบประมาณ 67 (งบ 66 ไปพลางก่อน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติรายการไปราชการ ตปท. ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติรายการไปราชการ ตปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบ 62 ไปพลางก่อน 6 เดือนเเรก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติรายการไปราชการ ตปท. ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติรายการไปราชการ ตปท. ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติรายการไปราชการ ตปท. ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงต่างประเทศ (รายการ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2566 (แคนาดา).pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2566 (เกาหลี).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย