คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561.zip
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
9.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อที่เจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นง 4732 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานจ้างแปลเอกสารวิชาการเป็นภาษาอังกฤษศูนย์กฎหมายสาธารณสุขและเอกสารวิชาการของห้องศูนย์ปฎิบัติการกรมอนามัย รวม 15 เรื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อจัดประชุม อบรม ในโครงการของศรป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ของศรป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อม่านม้วนปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1