คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครั้งที่ 1
แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ไอเดียล
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุป้องกัน covid ร้าน พี่.เค.เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ สนง. คอม ร้าน พี่.เค.เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอม กล้องเว็บแคม บ.พี่เค เซอร์วิส โซลูชั่น
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมสายไฟ หจก.ซ์ชวาลย์ แอร์ คอนดิชั่น
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำฐานข้อมูล วรัญญา พรหมศร
ประกาศผู้ชนะ จ้างรถบัส กุลทิชา กลิ่นช้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำกระเป๋า บ.เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จำกัด
ประกาศผู้ชนะ จ้าง ผู้ช่วย ผจก.โครงการ
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาพนักงานขับรถ นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์
ประกาศผู้ชนะ งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บ.เอส.ดี.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำดื่ม ยอด น้ำดื่ม

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98
ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
สาระสำคัญสัญญา จ้างซ่อมปรับปรุงสายไฟ หจก.ซ์ชวาลย์ แอร์คอมดิชั่น
สาระสำคัญสัญญา จ้างทำกระเป๋า บ. เจ.เจ.แบคอินด์สตรี
สาระสำคัญสัญญา จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูล นส.วรัญญา พรหมศร
สาระสำคัญสัญญา จ้างรถบัส กุลทิซา กลิ่นช้าง
สาระสำคัญสัญญา ซื้อเครื่องปริ้น ไอเดียล เทรดดิ้ง
สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุ สนง. คอม ร้าน พี่.เค.เทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส
สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุคอม กล้องเว็บแคม บ.พีเค เซอร์ส โซลูชั่น
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิวทวีทรัพทย์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์เซอร์วิส
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1