คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ปรับแผนครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ปรับแผนครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ปรับแผนครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ปรับแผนครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ปรับแผนครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำตรายาง พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างนำรถยนต์ราชการเข้ารับการตรวจสภาพ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 45 ที่นั่ง พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ หน้าต่าง โต๊ะทำงาน) พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็น) พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างแปลเอกสารกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอม พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสารสี พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563.rar
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
10.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างนำรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นง 9887 นนทบุรี เข้ารับตรวจสภาพการใช้งาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 9887 นนทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน หน้าต่างสนง. โต๊ะทำงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างแปลเอกสารกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสารสี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้).pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
สขร.ก.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.ส.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.ก.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.มิ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.พ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.เม.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.มี.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.ก.พ.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.ม.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.ธ.ค.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.พ.ย.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.ต.ค.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย