คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564-(ปรับแผน-ครั้งที่-6).pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564-(ปรับแผน-ครั้งที่-5).pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564-(ปรับแผน-ครั้งที่-4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564-(ปรับแผน-ครั้้งที่-3).pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564-(ปรับแผน-ครั้งที่-2).pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (งบลงทุนเหลือจ่าย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-งานจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตสื่อฯ ถุงผ้า UNFPA
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนง. UNFPA
ประกาศผู้ชนะ จ้าง ผู้ช่วย ผจก.โครงการ
ประกาศผู้ชนะ จ้าง ผจก.โครงการ UNFPA
ประกาศผู้ชนะ จ้าง จนท.ธุรการโครงการ UNFPA

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
3.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน All In one จำนวน 3 เครื่อง) ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานแปลเอกสาร DOHs Reponse on COVID-19 Thailand Experience ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ ศรป. ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสื่อฯ ถุงผ้า UNFPA
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง จนท.ธุรการโครงการ UNFPA
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง ผู้ช่วย ผจก.โครงการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง ผจก.โครงการ UNFPA

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สขร.ม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย