คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564-(ปรับแผน-ครั้งที่-6).pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564-(ปรับแผน-ครั้งที่-5).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564-(ปรับแผน-ครั้งที่-4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564-(ปรับแผน-ครั้้งที่-3).pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564-(ปรับแผน-ครั้งที่-2).pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (งบลงทุนเหลือจ่าย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
3.ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-งานจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
3.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน All In one จำนวน 3 เครื่อง) ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานแปลเอกสาร DOHs Reponse on COVID-19 Thailand Experience ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ ศรป. ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สขร.ม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.ธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.พ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร.ต.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย