คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานแผนผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (DOC)

รายงานแผนผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (DOC)
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ก.ย. 2566
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ส.ค. 2566
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ก.ค. 2566
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน มิ.ย. 2566
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน พ.ค. 2566
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน เม.ย. 2566
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน มี.ค. 2566
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ก.พ. 2566
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ม.ค. 2566
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ธ.ค. 2565
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน พ.ย. 2565
รายงานแผน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เดือน ต.ค. 2565

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 12 (update 15 ก.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 11 (update 18 ส.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 10 (update 18 ก.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 9 (update 19 มิ.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 8 (update 18 พ.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 7 (update 18 เม.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 6 (update 16 มี.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 5 (update 17 ก.พ. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 4 (update 23 ม.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 3 (update 20 ธ.ค. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 2 (update 15 พ.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปปช คทง รบจ ครั้งที่ 1 (update 20 ต.ค. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย (รบจ.1)

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย (รบจ.1)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 กันยายน 2566 (Update 18 ก.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 (Update 15 ส.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 (Update 18 ก.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 (Update 19 มิ.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (Update 18 พ.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 12 เมษายน 2566 (Update 19 เม.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 มีนาคม 2566 (Update 16 มี.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (update 17 ก.พ. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 16 มกราคม 2566 (update 16 ม.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 (update 20 ธ.ค. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (update 15 พ.ย. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานรบจ.1 วันที่ 15 ตุลาคม 2565 (update 20 ต.ค. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย