คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มงานวิเทศสัมพันธ์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มหนังสือภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มหนังสือภาษาอังกฤษ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
Template หนังสือรับรองภาษาอังกฤษทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template หนังสือรับรองภาษาอังกฤษทั่วไป.docx
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template หนังสือรับรองภาษาอังกฤษเพื่อขอ VISA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template หนังสือรับรองภาษาอังกฤษเพื่อขอ VISA.docx
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template หนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่มีวันลาพักร้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template หนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่มีวันลาพักร้อน.docx
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มงานวิเทศสัมพันธ์

แบบฟอร์มงานวิเทศสัมพันธ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
ตัวอย่าง_แบบใบลาไปฝึกอบรม.doc.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (update 22 ส.ค. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล สำหรับจนท.วิเทศฯ.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template หนังสือกต ขอหนังสือนำวีซ่า หนังสือเดินทางราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R1 แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร (อธ.หรือผู้แทน)
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template บันทึกของหน่วยงานถึงศรป. ขออนุมัติตัวบุคคล.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R2 แบบฟอร์มรายงานผลเดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร (อธ.หรือผู้แทน).docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R3 แบบฟอร์มรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศ (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอนามัย).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามความพึงพอใจ ศรป.66.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มโครงการหรือการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ และแบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับปฏิบัติราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (สำหรับลาศึกษา ณ ต่างประเทศ).doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ (One page report) รายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถาม : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย (ปีงบประมาณ 2564) (update 8 ต.ค. 2563)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครรับทุน (update 26 ก.ย. 2561)
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ/ในประเทศ และออนไลน์ของข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (update 27 ต.ค. 2564)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ/ในประเทศ และออนไลน์ของข้าราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (update 8 มิ.ย. 2564)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (update 26 ก.ย. 2561)
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย