คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่ศรป.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปรายงานเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัยด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร และการป้องกันทุจริต ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 62 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง (05/06/2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประชุมจริยธรรม_29เมย.-2พ.ค.62_ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน DOC ระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย 62 ณ โรงแรมคุ้มดำเนินรีสอร์ท (27/05/2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
img-527172100.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลโครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 24-25 มกราคม 2562 ณ วังมนัส รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม (22/02/2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปคลองโคลน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง กลุ่มอำนวยการ วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี (07/03/2561)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง_กลุ่มอำนวยการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย