คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่ศรป.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One Page อบรมการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One Page อบรมพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)กรมอนามัยและการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช่ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One Page ประชุม ITA พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรง.การประชุมการสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (06/07/64)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรง.การประชุมพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.43 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมอบรมการใช้งานอุปกรณ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) (03/07/64)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุมอบรมการใช้งานอุปกรณ์ Warroom (030764).pdf
ขนาดไฟล์ 3.07 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Data Literacy) (28/06/64)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Digital Literacy3.pdf
ขนาดไฟล์ 6.27 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการอบรมแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ (21/06/64)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการอบรมแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ (21/06/64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

One Page สรุปแนวทางการจัดทำ TOR ที่ดี (14/06/64)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
One Page สรุปแนวทางการจัดทำ TOR ที่ดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะนักสร้างสุข กรมอนามัย (16/03/2564)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
one page นักสร้างสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 936 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล (Conference) รุ่นที่ 2 (25/01/2564)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการอบรมการควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) (14,18 ม.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้ (25/01/2564)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ (08/01/2564)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ (21-23ธ.ค.63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย