คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มงานวิเทศสัมพันธ์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มงานวิเทศสัมพันธ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Template บันทึกของหน่วยงานถึงศรป. ขออนุมัติตัวบุคคล.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล สำหรับจนท.วิเทศฯ.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template หนังสือกต ขอหนังสือนำวีซ่า หนังสือเดินทางราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R1 แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร (อธ.หรือผู้แทน)
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R2 แบบฟอร์มรายงานผลเดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร (อธ.หรือผู้แทน).docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
R3 แบบฟอร์มรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศ (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอนามัย).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ (One page report) รายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามความพึงพอใจ ศรป.65.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มโครงการหรือการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ และแบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับปฏิบัติราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (สำหรับลาศึกษา ณ ต่างประเทศ).doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นัดหมายทำวัคซีนพาสปอร์ต (vaccine passport)