คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67 งบลงทุน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567