คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครั้งที่ 1
แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตสื่อฯ ถุงผ้า UNFPA
ประกาศผู้ชนะ จ้าง ผู้ช่วย ผจก.โครงการ
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาพนักงานขับรถ นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์
ประกาศผู้ชนะ งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บ.เอส.ดี.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประกาศผู้ชนะ จ้างจ้างถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำดื่ม ยอด น้ำดื่ม
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนง. UNFPA
ประกาศผู้ชนะ จ้าง ผจก.โครงการ UNFPA
ประกาศผู้ชนะ จ้าง จนท.ธุรการโครงการ UNFPA

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามมาตรา98

ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิวทวีทรัพทย์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์เซอร์วิส
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสื่อฯ ถุงผ้า UNFPA
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง จนท.ธุรการโครงการ UNFPA
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง ผู้ช่วย ผจก.โครงการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง ผจก.โครงการ UNFPA

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1