คุณกำลังมองหาอะไร?

Simple Image

Journal Club ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง ”การใช้โปรแกรม DSPM และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้มารดา”

22.04.2564
0
0
แชร์
29 เมษายน 2564 | ทั้งวัน
ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
การประชุม

การใช้โปรแกรม DSPM และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้มารดา

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การประชุม
ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันอนามัยโลก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 | 09:30 - 12:00
ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
การประชุม
การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
16 มีนาคม 2566 | ทั้งวัน
ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
การประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือไทย-จีน
25 พ.ค. 2565 | ทั้งวัน
ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
การประชุม
ประชุมศรป.7/65
21 เมษายน 2565 | 09:00 - 14:30
ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ