คุณกำลังมองหาอะไร?

ะบบจัดการปฏิทินองค์กร

01. รายการ
กรมอนามัย
02. เดือน
กรมอนามัย
03. สัปดาห์
กรมอนามัย
การประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือไทย-จีน
25 พ.ค. 2565 | ทั้งวัน
ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

เวลา 12.30 - 16.00 น.

การประชุม
ประชุมศรป.7/65
21 เมษายน 2565 | 09:00 - 14:30

ประชุมศรป.7/65

การประชุม
การประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำเอกสารการดำเนินงานของกรมอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2564
12 กรกฎาคม 2564 | ทั้งวัน

จัดทำเอกสารการดำเนินงานของกรมอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประชุม
ประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำเอกสารการดำเนินงานของกรมอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1
16 มิถุนายน 2564 | 09:00 - 16:30

ประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำเอกสารการดำเนินงานของกรมอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1

การประชุม
Journal Club ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง ”การใช้โปรแกรม DSPM และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้มารดา”
29 เมษายน 2564 | ทั้งวัน
ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

การใช้โปรแกรม DSPM และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้มารดา

การประชุม
การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว
27 เมษายน 2564 | ทั้งวัน
ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว

Slot Float Image

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึส่งตรงถึงคุณงคุณ
ทุกวัน