คุณกำลังมองหาอะไร?

Simple Image

ประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือไทย-จีน

25.05.2565
0
0
แชร์
25 พ.ค. 2565 | ทั้งวัน
ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
การประชุม

เวลา 12.30 - 16.00 น.

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การประชุม
ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันอนามัยโลก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2566 | 09:30 - 12:00
ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
การประชุม
ประชุมศรป.7/65
21 เมษายน 2565 | 09:00 - 14:30
ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ