คุณกำลังมองหาอะไร?

หั

หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.06.2566
17
0
แชร์
26
มิถุนายน
2566

         วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. คุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือด้านประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ระหว่าง UNFPA กับกรมอนามัย โดยมี ดร. นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดร. จิตติมา รอดสวาสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ขั้น 2 กรมอนามัย
         นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับคุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง และได้กำหนดกรอบความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความท้าทายด้านประชากร มีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มจำนวนประชากร โดยจะผลักดันให้เป็น National Agenda ร่างเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤตและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนั้น ยังได้หารือประเด็นการเตรียมการสำหรับการประชุม ICPD@30 ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2567 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (ICPD) และการประชุม Asia Pacific Population Conference (APPC) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2566 โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมอนามัยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการวิจัยในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศสภาพและสุขภาพ (gender and health equality policy) และอนามัยโรงเรียน (school health)

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน