คุณกำลังมองหาอะไร?

กิจ

กิจกรรมวันอนามัยโลก (World Health Day) ปี 2566 โอกาสฉลองครบรอบ 75 ปี องค์การอนามัยโลก (WHO)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.04.2566
150
0
แชร์
05
เมษายน
2566

      วันที่ 5 เมษายน 2566 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมวันอนามัยโลก (World Health Day) ประจำปี 2566 และครบรอบ 75 ปี องค์การอนามัยโลก ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Dr. Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง อดีตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย

      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้บริหารกรมอนามัย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย  และภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และกรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

      องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี เป็นวันอนามัยโลก หรือ World Health Day  โดยในปี 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Health for All” หรือ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้งองค์การอนามัยโลกด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน