คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงการฝึกอบรมเทคนิคการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation Skill)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.03.2559
11
0
แชร์
09
มีนาคม
2559
สรุปโครงการฝึกอบรมเทคนิคการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation Skill)
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
                    เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัยได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation Skill) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรกรมอนามัยกว่า 30 คนเข้าร่วมการอบรม โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษคนละ 5 นาที เพื่อฝึกฝนและนำวิชาที่ได้รับการอบรมไปต่อยอดในการทำงานจริงต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน