คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงการฝึกอบรมทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุม (Rapporteur)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.12.2558
10
0
แชร์
22
ธันวาคม
2558
ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุม (Rapporteur)
วันที่ 17 -18 ธันวาคม 2558
 ณ โรงแรม เดอะริช จังหวัดนนทบุรี
 
              วิทยากรโดย ดร.ชะเอม พัชนี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ บรรยาย เรื่อง"แนวทางและเทคนิคการทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุมในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ" ถ่ายทอดสาระความรู้และประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่กรมอนามัย เพื่อเป็นประโยชน์ทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุม (Rapporteur) ที่ดีต่อไปค่ะ
 
 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน