คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานองค์กรเรียนรู้สู่สากล

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.10.2557
4
0
แชร์
03
ตุลาคม
2557
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานองค์กรเรียนรู้สู่สากล
 
          สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย...องค์กรเรียนรู้สู่สากล” เมื่อวันที่ 8 – 10 กันยายน 2557 ณ กรมอนามัยและโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ซึ่งได้มีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรเรียนรู้สู่สากล และจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน อีกทั้งประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้สู่สากลของบุคลากรและหน่วยงานกรมอนามัยให้มีการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากลที่มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน