คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงการอบรมทีมต้อนรับต่างประเทศ กรมอนามัย รุ่นที่ 2/2557

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.10.2557
3
0
แชร์
03
ตุลาคม
2557

โครงการอบรมทีมต้อนรับต่างประเทศ กรมอนามัย รุ่นที่ 2/2557

          เมื่อวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2557 สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมทีมต้อนรับต่างประเทศ กรมอนามัย รุ่นที่ 2/2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ทำงานด้านต่างประเทศ การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยในด้านพิธีการทางการทูตต่างๆ รวมไปถึงมารยาทสากลในการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในเวทีการประชุมนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
 
 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน